ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՖՈՏՈԱԼԲՈՄ

ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

ՇՆՈՐՀԱԼԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ

ԱՐԽԻՎ

 

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2007թ-ից Հ.134 դպրոցում գործում է համակարգչային դասասենյակը:

Դպրոցը միշտ ուշադրությունը կենտրոնացրել է այդ դասասենյակի համալրմանը և պահպանմանը: Տնօրենի ջանքերով դասասենյակը ուներ նոր համակարգիչներ և դասասենյակը համալրվեց ևս մեկ տասնյակ համակարգիչներով:

Դասասենյակից օգտվում են դպրոցի ուսուցիչները` դրվում են բաց դասեր, տեսանյութեր, որը հնարավորություն է տալիս լավ յուրացնելու դասանյութը:

Դպրոցի աշակերտները համակարգիչների օգնությամբ ձեռք են բերում բազմաթիվ ծրագրերի տիրապետելու հմտություններ և սիրով կատարում են հանձնարարականները նաև մասնակցում են ՏՀՏ տեխնոլոգիաների օգնությամբ դասանյութերի պատրաստմանը:

 

 

Հ. 134 դպրոց, 2011թ.