ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՖՈՏՈԱԼԲՈՄ

ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

ՇՆՈՐՀԱԼԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ

ԱՐԽԻՎ

 

 

ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ

 

Անցում կայքի առաջին էջին
Դպրոցի կյանքին և գործունեությանը վերաբերող կարևորագույն հայտարարություններ
Անհրաժեշտ տեղեկություն դպրոցի հետ կապ հաստատելու վերաբերյալ
Համառոտ տեղեկություն դպրոցի և նրա պատմության մասին
Դպրոցի աշխատակազմը, համառոտ տեղեկություններ նրանց մասին
Դպրոցի ուսուցիչների և աշակերտների ջանքերով ստեղծված ուսումնական նյութեր
Դպրոցի կյանքը և գործունեությունը արձանագրող կարևորագույն միջոցառումների, իրադարձությունների մասին ֆոտոնկարների հավաքածու
Դպրոցի համակարգչային կենտրոնին վերաբերող տեղեկություններ /կահավորվածություն, կենտրոնի ղեկավար/
Ստեղծագործող աշակերտների ստեղծագործություններից
Դպրոցի շնորհալիները
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ Կայքի էջերի մասին համառոտ տեղեկություն
Արխիվային նյութերի պահպանում նորությունների, հայտարարությունների և իրադարձությունների մասին
   

 

 

Հ. 134 դպրոց, 2011թ.